หน้าแรก >> ข่าวทั้งหมด >> อ่านบทความ/ข่าว

Windows 7 ถูกว่า Vista????

vista7 เมื่อพิจารณาถึงราคาขายของผลิตภัณฑ์ตระกูล Windows ของไมโครซอฟท์ ที่ผ่านมาจะพบว่าราคาขายของ Windows 7 ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ตัวล่าสุดของตระกูล มีราคาขายที่ถูกที่สุด เมื่อเทียบกับราคาเปิดตัวของ Windows ตัวอื่นๆที่ผ่านมา(คำนวนโดยนำค่าเงินเฟ้อ มาเป็นปัจจัยคำนวนราคาด้วย) จากรูปด้านล่างเป็นกราฟแสดงราคาผลิตภัณฑ์ Windows โดยแยกเป็นสองกลุ่มผลิตภัณฑ์คือ กลุ่ม Consumer Windows Version กับกลุ่ม Pro Windows Version ในกลุ่ม Consumer Windows Version เราจะเห็นว่ามีกราฟ 2 เส้น เส้นสีน้ำเงินเป็นราคาขาย ณ วันเปิดตัว ส่วนเส้นสีเขียวเป็นราคาเปิดตัวที่นำอัตราเงินเฟ้อมาคำนวนย้อนหลัง เพื่อความเป็นธรรมในการเปรียบเทียบราคาผลิตภัณฑ์ในช่วงเวลาต่างๆ ผลของกราฟสีเขียว แสดงให้เราเห็นว่าราคาขาย 200 เหรียญของ Windows 7 Home Premium มีราคาที่ถูกที่สุดในบรรดาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ โดย Vista Home Premium จะมีราคาสูงที่สุดในกลุ่ม vistacurve

Update : 08/03/2010

PC and Notebook Windows7