หน้าแรก >> ข่าวทั้งหมด >> อ่านบทความ/ข่าว

Kindle Singles หนังสืออิเล็คโทรนิคส์รูปแบบใหม่ของ Amazon


kindle
Amazon เปิดตัว e-book ประเภทใหม่ที่จะมีขายใน Kindle Store ของ amazon.com โดย e-book ประเภทใหม่ที่พูดถึงจะเป็น e-book ที่มีจำนวนตัวอักษรประมาณ 10,000 – 30,000 คำ โดยเปรียบเทียบกับหนังสือกระดาษแล้วก็จะคล้ายๆกับ หนังสือเล่มเล็กๆ amazon เรียก e-book ประเภทใหม่นี้ว่า Kindle Singles โดยนิยาม Kindle Singles ว่า “มีจำนวนหน้าเป็น 2 เท่าของหนังสือแม็กกาซีน The New Yorker หรือ เทียบเท่าหนังสือพ็อคเก็ตบุ๊ค สองสามบท” (ประมาณ 30-90 หน้า) Amazon ระบุว่า Kindle Singles จะถูกแยกออกมาเป็น categories ใหม่ของ Kindles Store ซึ่งในตอนนี้มี Kindle Singles อยู่ประมาณ 700,000 เล่มแล้ว ราคาขายของ Kindle Singles จะมีราคาถูกกว่า Kindle Book ทั่วไปแต่ทาง amazon ก็ยังไม่เปิดเผยช่วงราคาให้ทราบครับ
รายละเอียดเพิ่มเติม : gizmodo.com

Update : 13/10/2010

Cool Gadgets Kindle Amazon Kindle Singles