หน้าแรก >> ข่าวทั้งหมด >> อ่านบทความ/ข่าว

Samsung พัฒนาจอแท็บเล็ต (Tablet) ใหม่ ใช้เทคโนโลยี RGBW PenTile ที่มีความละเอียดเทียบเท่า Retina Display