หน้าแรก >> ข่าวทั้งหมด >> อ่านบทความ/ข่าว

ข้อเท็จจริง เรื่อง iOS เก็บพิกัดของผู้ใช้ พร้อมวิธีการป้องกัน ไม่ให้อุปกรณ์ iOS เก็บพิกัดไว้ในตัวเครื่อง