หน้าแรก >> ข่าวทั้งหมด >> อ่านบทความ/ข่าว

มือถือช่วยในการมองเห็น! สำหรับผู้พิการทางสายตา