หน้าแรก >> ข่าวทั้งหมด >> อ่านบทความ/ข่าว

ความฉลาดของ AI จะทำให้เกิดการว่างงานมากถึง 26 ล้านตำแหน่งในอีก 5 ปีข้างหน้า งานธุรการกระทบหนักสุด

ข้อมูลล่าสุดจาก World Economic Forum เผยว่า ในอีก 5 ปีข้างหน้า เกือบ 1 ใน 4 ของงานทั้งหมดจะมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องมาจากการมาของ AI รวมถึงการผันเปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาด และการย้ายฐานผลิตในต่างประเทศ กลับมายังประเทศตัวเอง (Reshoring)

 

โดย WEF ได้ทำการสำรวจบริษัทมากกว่า 800 แห่งทั่วโลก และมีพนักงานรวมกว่า 11.3 ล้านคน พบว่า การมาของแอปพลิเคชัน AI อย่าง ChatGPT ซึ่งใช้เครื่องมือในการจำลองการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้เกือบจะเทียบเท่ามนุษย์ จะส่งผลกระทบต่ออาชีพหลายอาชีพ โดยเฉพาะอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร

75% ของบริษัทที่ทำสำรวจในครั้งนี้ คาดว่า จะมีการนำเทคโนโลยี AI มาปรับใช้กับธุรกิจในอีก 5 ปีข้างหน้า และคาดการณ์ว่าจะส่งผลกระทบต่อตำแหน่งงานมากถึง 26 ล้านตำแหน่ง โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับการเก็บข้อมูล และงานด้านธุรการ

โดยในตอนนี้ AI ส่งผลกระทบต่ออาชีพการทำงานเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เพราะมีปัจจัยอื่นที่มีผลกระทบมากกว่า อย่างเช่น การเติบโตของเศรษฐกิจที่ช้าลง, การขาดแคลนวัตถุดิบ รวมถึงความผันผวนของอัตราเงินเฟ้อ

 

 

-------------------------------------
ที่มา : fortune.com
นำเสนอบทความโดย : techmoblog.com

Update : 02/05/2023

AI

Cookie Consent

Our website uses cookies to provide your browsing experience and relavent informations.Before continuing to use our website, you agree & accept of our Cookie Policy & Privacy