หน้าแรก >> ข่าวทั้งหมด >> อ่านบทความ/ข่าว

สภายุโรป อนุมัติร่างกฎหมาย AI ฉบับแรกของประเทศตะวันตก คุม ChatGPT ให้เสี่ยงต่อมนุษย์น้อยที่สุด

หลังมีรายงานว่า ทางสหภาพยุโรป ได้เสนอร่างกฎหมายควบคุม AI เมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา ล่าสุด มีรายงานว่า คณะร่างกฎหมายหลักของสภายุโรป (European Parliament) ได้อนุมัติร่างกฎหมายดังกล่าวแล้ว และถือว่าเป็นร่างกฎหมาย AI ยุโรป (European AI Act) ฉบับแรกของฝั่งตะวันตก ซึ่งทางประเทศจีนเอง ก็ออกร่างกฎหมายดังกล่าวแล้วเช่นกัน เพื่อควบคุมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ AI อย่างเช่น ChatGPT

สำหรับกฎหมายฉบับนี้ จะพิจารณาความเสี่ยงเป็นเกณฑ์ในการควบคุม AI และเกณฑ์ในการใช้ก็จะขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงของ AI ด้วยเช่นกัน โดยกฎหมายดังกล่าวจะใช้หลัก Foundation Models หรือโมเดลพื้นฐาน อย่างเช่น ChatGPT ซึ่งเป็นคีย์หลักที่เกี่ยวข้องกับร่างกฎหมายฉบับนี้ เพราะการพัฒนาแบบก้าวกระโดดของ ChatGPT สร้างความกังวลให้กับบรรดาแรงงานว่า จะถูก AI แย่งงานในอนาคต

 

กฎหมาย AI ยุโรป จะแบ่งความเสี่ยงออกเป็น 4 ระดับคือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้, ความเสี่ยงสูง, ความเสี่ยงในวงจำกัด และความเสี่ยงน้อย/ไม่มีความเสี่ยง ซึ่งแอปพลิเคชันที่อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ จะถูกแบนและห้ามเปิดให้บริการในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป

โดยนักพัฒนาโมเดลพื้นฐาน จะถูกร้องขอให้มีการตรวจเช็คด้านความปลอดภัย, ธรรมาภิบาลข้อมูล และการบรรเทาความเสี่ยง ก่อนจะเผยแพร่โมเดลดังกล่าวสู่สาธารณะ อีกทั้งจะต้องไม่ขัดกับหลักกฎหมายอีกด้วย

 

 

-------------------------------------
ที่มา : cnbc.com
นำเสนอบทความโดย : techmoblog.com

Update : 16/05/2023

AI ChatGPT European AI Act

Cookie Consent

Our website uses cookies to provide your browsing experience and relavent informations.Before continuing to use our website, you agree & accept of our Cookie Policy & Privacy