หน้าแรก >> ข่าวทั้งหมด >> อ่านบทความ/ข่าว

นักวิทย์ พัฒนาเครื่องมือจับโป๊ะบทความทางวิชาการว่า เขียนโดยมนุษย์หรือ AI พบแม่นยำถึง 99%

การมาของ GPT-4 ของ OpenAI ทำให้มีหลากหลายผลงานที่ถูกสร้างสรรค์โดย AI สิ่งที่ต้องตระหนักก็คือ ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลที่ AI ประมวลผลมา และถูกนำไปใช้โดยที่ไม่ได้ตรวจสอบให้ดีเสียก่อน ทำให้กลุ่มนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Kansas ในสหรัฐฯ พัฒนาเครื่องมือสำหรับตรวจสอบผลงานทางวิชาการ เพื่อแยกว่าเป็นผลงานที่มนุษย์หรือ AI เป็นคนเขียน และพบว่ามีความแม่นยำมากถึง 99% เลยทีเดียว

 

โดยกลุ่มนักวิทย์ใช้วิธีการเลือกบทความทางวิชาการที่ถูกต้องจำนวน 64 บทความ และให้ ChatGPT สร้างบทความใหม่อีก 128 บทความ จากนั้นใช้เครื่องมือตรวจสอบทั้งบทความที่เขียนขึ้นมาโดยมนุษย์ กับบทความที่เขียนขึ้นมาโดย ChatGPT และพบว่า เครื่องมือดังกล่าวสามารถตรวจจับบทความทั้งหมด 60 บทความ ซึ่งเป็นบทความที่ถูกเขียนโดย AI เรียกได้ว่า มีความแม่นยำมากถึง 99%

กลุ่มนักวิทย์เผยว่า สิ่งที่สามารถแยกความแตกต่างได้ว่า บทความไหนถูกเขียนโดยมนุษย์หรือ AI นั้น มีหลายจุดด้วยกัน ซึ่งมนุษย์เรามักจะใช้คำศัพท์ที่สละสลวย หรือคำศัพท์ที่ไม่ได้ถูกใช้กันทั่วไป รวมถึงมีย่อหน้า และรูปแบบการเขียนเฉพาะแบบ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ChatGPT ไม่สามารถทำได้อย่างละเอียดเท่ามนุษย์

อย่างไรก็ดี เครื่องมือดังกล่าวจะใช้งานได้ผลดีกับเอกสารทางวิชาการเท่านั้น แต่สามารถนำไปดัดแปลงให้ใช้งานกับผลงานในรูปแบบอื่นได้เช่นกัน

 

 

-------------------------------------
ที่มา : techspot.com
นำเสนอบทความโดย : techmoblog.com

Update : 15/06/2023

AI ChatGPT

Cookie Consent

Our website uses cookies to provide your browsing experience and relavent informations.Before continuing to use our website, you agree & accept of our Cookie Policy & Privacy