หน้าแรก >> ข่าวทั้งหมด >> อ่านบทความ/ข่าว

Wi-Fi ส่งผลกระทบต่อสุขภาพต้นไม้

wifi-effect-tree คลื่นสัญญาณ Wi-Fi มีประโยชน์ต่อการติดต่อสื่อสาร เพราะมันใช้ในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบไร้สารให้กับอุปกรณ์เช่น คอมพิวเตอร์ มือถือ รวมถึงอุปกรณ์ประเภทอื่นๆอย่าง iPad, Tablet อีกด้วย แต่คลื่นสัญญาณ Wi-Fi นั้นเป็นคลื่นวิทยุที่มีความถี่สูงมาก มันจะมีผลเสียต่อสุขภาพ หรือสภาพแวดล้อมรอบตัวเราหรือไม่ นักวิจัยชาวดัทช์ชื่อ Alphen aan den Rijn ค้นพบว่าคลื่นสัญญาณ Wi-Fi ส่งผลกระทบต่อต้นไม้ โดยทดลองปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ใส่ต้นไม้เป็นเวลา  3 เดือน ผลการทดลองพบว่า ต้นไม้ดังกล่าวมีอาการ  galena-like effects โดยพบแถบสีน้ำเงินที่เกิดจากการตายของผิวชั้นนอกของใบไม้ อย่างไรก็ตามยังต้องมีการต่อยอดการวิจัยต่อ ก่อนที่จะมีการสรุปผลการทดลองต่อไปครับ รายละเอียดเพิ่มเติม : en.akihabaranews.com

Update : 22/11/2010

Cool Gadgets Wi-Fi