หน้าแรก >> ข่าวทั้งหมด >> อ่านบทความ/ข่าว

NBA สั่งห้ามใช้ twitter ระหว่างเกมส์

NBA ส่งหนังสือเวียนให้กับทุกทีม เพื่อแจ้งให้ทราบ ข้อกำหนดห้ามใช้ โทรศัพท์มือถือ หรือ อุปกรณ์สื่อสารอื่นๆในช่วงเวลาก่อนการแข่งขัน 45 นาที และ ไม่อนุญาตให้ใช้ ในช่วงพักครึ่ง และเปิดเครื่องได้ก็ต่อเมื่อ การแข่งขันเสร็จสิ้นลงแล้ว

nba

Update : 15/04/2010

Mobile Phone Social Network Twitter