หน้าแรก >> ข่าวทั้งหมด >> อ่านบทความ/ข่าว

Google/Bing + twitter + Facebook =??

ข่าวใหญ่สำหรับวันนี้เป็นเรื่องของ การที่ Microsoft ประกาศว่า Bing ค้นหา Twitter ได้และเช่นเดียวกัน Google ออกมาประกาศว่า สามารถค้นหาเนื้อหาจาก twitter ได้ผ่าน Google เรื่องนี้ถูกประกาศผ่านบล็อกของบริษัท ซึ่งในเนื้อหาของบล็อกพูดถึงข้อดีของการนำผลการสืบค้นของ twitter ว่า ในเวลาที่สืบค้นอะไรบางอย่างใน Google เราจะได้รับข้อมูลที่ real-time จากคำพูดของคน จาก twitter ทำให้ทราบข้อมูลที่สดมากยิ่งขึ้น คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือแล้ว Google จะสืบค้นอะไรแบบดังกล่าวใน facebook ด้วยหรือไม่ ในขณะที่ Bing ทำได้ (Microsoft ประกาศผลการทำข้อตกลงกับ Twitter และ Facebook ในวันนี้ที่งาน Web 2.0 Summit)

Update : 12/03/2010

PC and Notebook Social Network Twitter facebook google search engine