หน้าแรก >> ข่าวทั้งหมด >> อ่านบทความ/ข่าว

กระทรวงการคลัง ส่งหนังสือด่วนที่สุดถึง กสทช. ระบุชัด การประมูล 3G ทำกระทรวงเสียหาย มีการฮั้วประมูล

[19-ตุลาคม-2555] หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมด้านกิจการกระจายเสียง กิจกรรมโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ได้มีมติ 4 ต่อ1 รับรองผลการประมูลใบอนุญาต 3G ไปเมื่อวานนี้ (18 ตุลาคม) เริ่มส่อแวววุ่นแล้วครับ เมื่อคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ก็ได้ส่งหนังสือ “ด่วนที่สุด” ถึง กสทช. เรื่องการจัดประมูลคลื่นความถี่ 3G ว่า อาจจะขัด พ.ร.บ.ฮั้ว และมีการสมยอมราคา หรือฮั้วประมูลอย่างชัดเจนครับ

โดยเนื้อหาภายในหนังสือนั้น ระบุว่า การจัดประมูลคลื่นความถี่ 3G เมื่อวันที่ 16 ตุลาคมที่ผ่านมา มีการแบ่งคลื่นความถี่ออกเป็น 9 ช่วง (สลอต) ซึ่งกำหนดให้ผู้เข้าประมูล 1 ราย ต้องยื่นข้อเสนอ 3 สลอต ผลปรากฏว่า ได้ผู้ชนะการประมูลซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านการสื่อสารรายใหญ่ๆ ในประเทศ 3 ราย ประกอบด้วย บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด บริษัท ดีแทคเนคเวอร์ค จำกัด และบริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด โดยทั้ง 3 ราย ประมูลได้คลื่นความถี่ 3 สลอตเท่ากัน

แต่ปรากฏว่า การดำเนินการจัดประมูลคลื่นความถี่ 3G เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม มีผู้ประมูล 3 ราย โดยมีการเสนอราคาเพิ่มขึ้นน้อยครั้งเมื่อเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดให้มีการประมูล และคลื่นความถี่ที่ประมูลมีจำนวนพอดีกับผู้เสนอราคาที่สามารถจัดสรรได้รายละ 3 สลอต กรณีจึงถือได้ว่าการประมูลดังกล่าวไม่มีการแข่งขันราคาอย่างแท้จริง ตามเจตนารมณ์ของการประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบกับผู้ชนะการประมูลจะได้รับประโยชน์จากการให้บริการอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน เนื่องจากคลื่นความถี่เป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ดังนั้น หากการจัดสรรทรัพยากรคลื่นความถี่กรณีนี้เป็นไปอย่างไม่เหมาะสม หรือมีอาจมีลักษณะการสมยอมราคาตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 (พ.ร.บ.ฮั้ว) จะส่งผลให้รัฐสูญเสียรายได้อย่างมหาศาล และคณะกรรมการ กสทช.อาจอยู่ในข่ายต้องรับผิดตามกฎหมายดังกล่าว

โดยหนังสือดังกล่าว ลงท้ายโดย น.ส.สุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลัง ปฏิบัติหน้าที่แทนปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนความเห็นจากกสทช. เร็วๆ นี้คงจะได้ทราบกันครับ

 

 

---------------------------------------
รายละเอียดเพิ่มเติม : isranews.org

 

 

 

 

Update : 19/10/2012

3G กสทช. ฮั้วประมูล ประมูล 3G

Cookie Consent

Our website uses cookies to provide your browsing experience and relavent informations.Before continuing to use our website, you agree & accept of our Cookie Policy & Privacy