หน้าแรก >> ข่าวทั้งหมด >> อ่านบทความ/ข่าว

โนเกียจับมือฟิวเจอร์พาร์ค และกรมควบคุมมลพิษ เปิดตัวโครงการ Weee Can Do รณรงค์การรีไซเคิลโทรศัพท์มือถือ

กรุงเทพ - 12 มีนาคม 2555: โนเกีย จับมือ ฟิวเจอร์พาร์ค และกรมควบคุมมลพิษ เปิดตัวโครงการ Weee Can Do เพื่อรณรงค์การรีไซเคิลโทรศัพท์มือถือในกลุ่มประชาชนทั่วไปตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 12 กันยายน 2555 จากการสำรวจล่าสุดของโนเกียพบว่าทั่วโลกมีโทรศัพท์มือถือเก่ามากถึง 44% ถูกลืมไว้ในลิ้นชักที่บ้านโดยไม่ได้นำไปรีไซเคิลและโดยเฉลี่ยคนหนึ่งคนจะเป็นเจ้าของโทรศัพท์ 5 เครื่องแต่มีเพียง 9% เท่านั้นที่นำโทรศัพท์มือถือไปรีไซเคิลดังนั้นโนเกียจึงได้ร่วมมือกับฟิวเจอร์พาร์คและกรมควบคุมมลพิษดำเนินโครงการ Weee Can Do เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนได้นำโทรศัพท์มือถือที่ไม่ใช้แล้วมาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล

นายรังสรรค์ ปิ่นทอง ผู้อำนวยการสำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ ให้ความเห็นว่า "ทางกรมควบคุมมลพิษได้ผลักดันให้เกิดการจัดการขยะประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้องรวมถึงการส่งเสริมให้มีการนำกลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดโครงการ Weee Can Do เป็นตัวอย่างที่ดีของการจัดการผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้แล้วและน่ายกย่องที่ภาคเอกชนลุกขึ้นมารณรงค์ด้วยตัวเองทั้งนี้เหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ที่ผ่านมาควรเป็นบทเรียนที่ให้ประชาชนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำเอา 3R คือ Reduce Reuse Recycle มาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อลดปัญหาที่คาดไม่ถึงอย่างการจัดการขยะหลังน้ำท่วมที่ผ่านมาโดยสามารถใช้โครงการนี้เป็นจุดเริ่มต้น"

    SPONSORED


นางสาวนนทวัน สินธวานนท์ หัวหน้าฝ่ายการตลาดโนเกียประเทศไทยและตลาดเอเชียเกิดใหม่ กล่าวว่า "โนเกียได้เชื่อมโยงให้ผู้คนมีบทบาทในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนนับตั้งแต่การผลิตโทรศัพท์มือถือจากวัสดุที่สามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้ 100% จนถึงกิจกรรมรณรงค์การรีไซเคิลโทรศัพท์มือถือที่มีมาตั้งแต่ปี 2008 ซึ่งมีผู้บริโภคนำโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เสริมทุกชนิดที่ไม่ใช้แล้วมารีไซเคิลเป็นจำนวนมากขึ้นทุกปีสำหรับในปีนี้โนเกียได้ประสานความร่วมมือกับฟิวเจอร์พาร์คซึ่งเป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่ชั้นนำของไทยจะช่วยให้เราสามารถเข้าถึงกลุ่มประชาชนทั่วไปมากยิ่งขึ้นก่อให้เกิดการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการรีไซเคิลโทรศัพท์มือถือในวงกว้าง"

นางสาวจิตตินันท์ หวั่งหลี รองกรรมการผู้จัดการ (สายพัฒนาธุรกิจและการตลาด) ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค กล่าวว่า "ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมจัดโครงการ Weee Can Do ซึ่งเป็นโครงการสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับการแนวทางการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของเราโดยเราได้นำหลักการ Reduce Reuse และ Recycle มาใช้ในการดำเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าการปรับสภาพน้ำใช้แล้วมาใช้ใหม่การลดปริมาณขยะเพื่อให้ฟิวเจอร์พาร์คเป็นศูนย์การค้าสีเขียวที่คุณสามารถมาพิสูจน์ได้และเราจะเป็นศูนย์กลางในการร่วมจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมดีๆให้กับประชาชนเช่นนี้ต่อไปในอนาคต"


ร่วมดูแลโลกและประเทศของเราด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและร่วมกันลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมเพียงนำโทรศัพท์มือถือแบตเตอรี่และอุปกรณ์เสริมที่ไม่ใช้แล้วทุกรุ่นทุกยี่ห้อพร้อมติดชื่อที่อยู่มาหย่อนใส่กล่องรีไซเคิลของโครงการ Weee Can Do ชั้น B, G, 1 และ 3 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและรับสิทธิลุ้นโทรศัพท์มือถือโนเกียใหม่ฟรีทันทีตั้งแต่วันนี้ถึง 12 กันยายน 2555 นอกจากนี้ทุก 1 เครื่องที่ได้รับผ่านกล่องรีไซเคิลโนเกียจะร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศลต่อไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Weee Can Do ได้ที่โนเกียแคร์ไลน์ 02 255 2111 หรือเว็บไซต์ www.futurepark.co.th


Update : 13/03/2012

Nokia Weee Can Do

ข่าวที่เกี่ยวข้อง