หน้าแรก >> ข่าวทั้งหมด >> อ่านบทความ/ข่าว

USB Flash Drive โชว์ความจุ เต็มไม่เต็มบอกได้


หน้าจอโชว์ขีดระดับข้อมูลที่บรรจุใน USB Flash Drive

หน้าจอโชว์ขีดระดับข้อมูลที่บรรจุใน USB Flash Drive

Update : 26/04/2010

Cool Gadgets USB E-ink Flash Drive