หน้าแรก >> ข่าวทั้งหมด >> อ่านบทความ/ข่าว

ยลโฉม สติ๊กเกอร์ค่านิยม 12 ประการ ดุ๊กดิ๊กได้ ดาวน์โหลดฟรีพร้อมกัน 30 ธันวาคมนี้

หลังจากที่ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงวัฒนธรรม ได้เผยตัวอย่าง สติ๊กเกอร์บนแอปพลิเคชัน LINE ที่มีชื่อว่า Twelve Core Values for Thais หรือ สติ๊กเกอร์ ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ให้ชมกันไปบ้างแล้ว ล่าสุด ได้มีตัวอย่างของจริง เผยออกมาให้ดูกันแล้ว โดยเป็น สติ๊กเกอร์แบบ Animated Sticker ที่สามารถเคลื่อนไหวได้ ซึ่งจะเปิดให้ดาวน์โหลดตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2557 - 28 มกราคม 2558 มีอายุการใช้งาน 90 วันครับ

ส่วนความหมายของ สติ๊กเกอร์ ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ได้แก่

    SPONSORED

1) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทด
3) กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4) ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย
6) มีศิลธรรม รักษาความสัตย์
7) เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย
8) มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9) มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ
10) รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
11) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ
12) คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

นอกจากนี้ ยังมีอีก 4 แบบ สำหรับใช้ในโอกาสต่างๆ ครับ

 

 

---------------------------------------
รายละเอียดเพิ่มเติม : sti.or.th

Update : 26/03/2015

LINE Twelve Core Values for Thais ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

ข่าวอัพเดทล่าสุด