หน้าแรก >> ข่าวทั้งหมด >> อ่านบทความ/ข่าว

ทรูมันนี่ สร้างชื่อ คว้าทุนจาก GSMA รายแรกและรายเดียวในประเทศไทย พัฒนานวัตกรรมธุรกรรมการเงินผ่านเครือข่าย GSM

true_money

ชูแผนงาน “ขยายจุดรับชำระ ทรูมันนี่ เอ็กซ์เพรส“ ครอบคลุมทุกชุมชนระดับตำบลทั่วไทย

กรุงเทพฯ วันที่ 10 สิงหาคม 2553 – ทรูมันนี่ โชว์ศักยภาพผู้นำนวัตกรรมธุรกรรมการเงินบนมือถือ ผ่านเครือข่าย GSM คว้าทุน Mobile Money for Unbanked (MMU) จาก GSMA สนับสนุนแผนงาน “ขยายจุดรับชำระ ทรูมันนี่ เอ็กซ์เพรช ของ ทรูมันนี่” ตั้งเป้าเพิ่มเครือข่ายบริการจุดรับชำระเงินค่าสินค้าและบริการต่างๆ ด้วยโทรศัพท์มือถือ และเครื่อง EDC ภายใต้ชื่อทรูมันนี่ เอ็กซ์เพรส อีก 10,000 จุดในชุมชนระดับตำบล ภายในระยะเวลา 1 ปี โดยใช้ประโยชน์สูงสุดจากการนำเทคโนโลยีบนมือถือมาสร้างสรรค์บริการใหม่ๆ เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้บริโภคทั่วประเทศ รวมทั้งเสริมคุณภาพชีวิตของสังคมไทยให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน นายปิยชาติ รัตน์ประสาทพร ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด กล่าวว่า “ทรูมันนี่ ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่แผนงาน“ขยายจุดรับชำระ ทรูมันนี่ เอ็กซ์เพรส” ได้รับคัดเลือกจาก GSMA ให้รับทุน Mobile Money for Unbanked (MMU)ทั้งนี้ ทรูมันนี่ เป็นผู้ให้บริการธุรกรรมการเงินผ่านเครือข่าย GSM ของทรูมูฟ ซึ่งเป็นรายแรกและรายเดียวจากประเทศไทยที่ผ่านเกณฑ์พิจารณาให้ได้รับมอบทุนพัฒนาโครงการให้เป็นจริงอย่างยั่งยืน แสดงถึงการยอมรับและเชื่อมั่นในศักยภาพของทรูมันนี่ ในการให้บริการธุรกรรมการเงินบนมือถือ โดยแผนงาน“ขยายจุดรับชำระ ทรูมันนี่ เอ็กซ์เพรส”สามารถตอบโจทย์เป้าหมายของ GSMA ในการขยายการเติบโตของบริการธุรกรรมการเงินบนมือถือได้เป็นอย่างดี” “สำหรับแผนงาน “ขยายจุดรับชำระ ทรูมันนี่ เอ็กซ์เพรส” มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายช่องทางการให้บริการเติมเงินมือถือ ของทรูมันนี่ จ่ายบิลทรู ค่าน้ำ-ไฟ ค่าบัตรเครดิต ประกันชีวิต ผ่านเครือข่ายGSM ให้เพิ่มถึง 10,000 จุดภายในระยะเวลา1 ปี โดยใช้กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายแบบ MLM (Multi-level marketing) ไปยังผู้ใช้งานในชนบทที่ห่างไกลครอบคลุมชุมชนระดับตำบล สหกรณ์ ให้ได้ใช้ประโยชน์สูงสุดจากการนำเทคโนโลยีมือถือมาใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งนอกจากจะเพิ่มความสะดวกสบายในการชำระค่าสินค้าและบริการต่างๆ แล้วยังช่วยเพิ่มรายได้พิเศษอีกด้วย โดยผู้สนใจเป็นผู้ประกอบการทรูมันนี่ เอ็กซ์เพรส ผ่านเครือข่าย GSM สามารถเลือกสมัครได้ 2 รูปแบบคือ เป็นผู้ให้บริการผ่านโทรศัพท์มือถือทรูมูฟ ด้วยค่าสมัครเพียง 599 บาท หรือเป็นผู้ให้บริการผ่านเครื่อง EDC โดยคิดค่าสมัคร 19,990 บาทต่อจุด พร้อมรับอุปกรณ์ครบชุด นอกจากนี้แผนงาน”ขยายจุดรับชำระ ทรูมันนี่ เอ็กซ์เพรส” ยังสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกลุ่มทรู ในการเป็นผู้นำแห่ง Lifestyle Enabler ด้วยการนำเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมอย่างครบวงจรมาประยุกต์ใช้ เพื่อเสริมคุณภาพชีวิตสังคมไทยให้ดียิ่งขึ้นและยั่งยืนอย่างแท้จริง” ทรูมันนี่ เป็นผู้บุกเบิกบริการธุรกรรมทางการเงินรายแรกๆ ของประเทศไทยนับตั้งแต่ปี 2548 โดยได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย ให้ดำเนินกิจการธุรกิจบัตรเงินสด อิเล็กทรอนิกส์ และจากกรมสรรพากรในการเป็นตัวแทน รับชำระเงิน และล่าสุด ในปี 2552 ยังได้รับใบอนุญาตถึง 3 ใบ ให้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ จากกระทรวง ICT และธนาคารแห่งประเทศไทย ได้แก่ ใบอนุญาตที่ 1 การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ซื้อสินค้า และหรือรับบริการเฉพาะอย่างตามรายการที่กำหนดไว้ล่วงหน้า จากผู้ให้บริการหลายรายโดยไม่จำกัดสถานที่และไม่อยู่ภายใต้ระบบการจัดจำหน่ายและการให้บริการเดียวกัน ใบอนุญาตที่ 2 การให้บริการรับชำระเงินแทนใบอนุญาตที่ 3 การให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์อย่างหนึ่งอย่างใดหรือผ่านทางเครือข่าย ปัจจุบันมียอดผู้ใช้บริการทรูมันนี่บนมือถือทรูมูฟรวมกว่า 6 ล้านราย ทั้งนี้ กองทุน Mobile Money for Unbanked (MMU) ก่อตั้งขึ้นโดยสมาคม GSMA และ มูลนิธิ “บิลแอนด์ เมลินดาเกตส์” เมื่อปี 2552 ทำงานร่วมกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ธนาคาร สถาบันการเงินขนาดย่อม รัฐบาลและองค์กรต่างๆ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและขยายบริการการเงินบนมือถือในรูปแบบอื่นๆ นอกเหนือจากธนาคาร โดยในปัจจุบัน กองทุน MMU ได้มอบทุนให้กับ 20 โครงการในทวีปแอฟริกา เอเชีย และอเมริกาใต้ รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 5 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อเร่งให้เกิดการใช้งานบริการการเงินบนมือถืออย่างแพร่หลายในกลุ่มเป้าหมายคือผู้บริโภคระดับกลาง – ล่าง

Update : 11/08/2010

Cool Gadgets