หน้าแรก >> ข่าวทั้งหมด >> อ่านบทความ/ข่าว

ร่วมสนุกกับซัมซุง The TAB S2 LIGHTEST Challenge ร่วมทายน้ำหนัก ท้าพิสูจน์ความเบาของ Tab S2 8 "

ซัมซุงขอเชิญเพื่อนๆมาร่วมสนุกกับกิจกรรม The TAB S2 LIGHTEST Challenge มาร่วมทายน้ำหนักและท้าพิสูทจน์ความเบาของ Tab S2 8" และลุ้นรับ Samsung Galaxy Tab S2 8" วันนี้ - 30 กันยายน 2558

กติกาการร่วมกิจกรรม

    SPONSORED

  • กด เริ่มเลย เพื่อเลือก วัตถุที่ มีน้ำหนักเบาที่สุด
  • จากนั้นกด แชร์ลงเฟซบุ๊ค เพื่อส่งคะแนนลุ้นชิง Galaxy Tab S2 8" หากไม่ Share คะแนนจะไม่ถูก submit และจะถือว่า ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม
  • ระยะเวลาการร่วมกิจกรรม เริ่มตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2558
  • ทางคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ร่วมกิจกรรม 1 คน / 1 สิทธิ์ / 1 รางวัลเท่านั้น
  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

เงื่อนไขในการร่วมกิจกรรม

  • ผู้ที่ได้รับรางวัล มูลค่าเกิน 1,000 บาท จะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลตามกฎหมาย
  • พนักงานและครอบครัวของพนักงาน หรือบุคคล/บริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ไม่มีสิทธิ์ เข้าร่วมกิจกรรมและรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น
  • ทีมงานมีสิทธิ์ปฏิเสธ ยกเลิก หรือหยุดกิจกรรม ได้โดยชอบธรรมและไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้อง หรือร้องขอผลจากการสูญเสียหรือความเสียหาย ที่เกิดขึ้นทางตรงและทางอ้อมจากบริษัทฯ
  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่านและเข้าใจข้อความดีแล้ว ตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

ปรกาศผลรางวัล

Update : 21/09/2015

Samsung Galaxy Tab S2ข่าวที่เกี่ยวข้อง