หน้าแรก >> ข่าวทั้งหมด >> อ่านบทความ/ข่าว

สื่อนอกทดสอบชาร์จ Samsung Galaxy S22+ และ S22 Ultra เทียบ Adapter ขนาด 25W กับ 45W ใช้เวลาในการชาร์จไม่ต่างกัน

ล่าสุด เว็บไซต์ gsmarena.com ได้ทำการทดสอบชาร์จแบตเตอรี่บน Samsung Galaxy S22+ กับ Samsung Galaxy S22 Ultra และพบว่า Adapter ชาร์จเร็วขนาด 45W ได้ผลที่ไม่แตกต่างจาก 25W เท่าใดนัก

 

โดย Samsung Galaxy S22+ กับ Samsung Galaxy S22 Ultra รองรับชาร์จเร็วสูงสุดที่ 45W ในขณะที่รุ่นเริ่มต้นอย่าง Samsung Galaxy S22 รองรับชาร์จเร็วสูงสุดที่ 25W เท่านั้น ทำให้ทาง gsmarena.com ต้องการไขคำตอบว่า Adapter ขนาด 45W กับ 25W ชาร์จเร็วได้แตกต่างกันแค่ไหน ด้วยการทดสอบใช้ที่ชาร์จต่างกัน 3 แบบคือ 45W, 25W และที่ชาร์จขนาด 65W จากผู้ผลิตรายอื่น ได้ผลการทดสอบดังนี้

 

ชาร์จจากแบต 0% เวลา 30 นาที

  • Samsung Galaxy S22 Ultra (65W) ชาร์จได้ 65%
  • Samsung Galaxy S22 Ultra (45W) ชาร์จได้ 60%
  • Samsung Galaxy S22 Ultra (25W) ชาร์จได้ 61%
  • Samsung Galaxy S22+ (45W) ชาร์จได้ 64%
  • Samsung Galaxy S22+ (25W) ชาร์จได้ 62%

 

ชาร์จจากแบต 0% จนเต็ม 100%

  • Samsung Galaxy S22 Ultra (65W) ใช้เวลา 1.02 ชั่วโมง
  • Samsung Galaxy S22 Ultra (45W) ใช้เวลา 0.59 ชั่วโมง
  • Samsung Galaxy S22 Ultra (25W) ใช้เวลา 1.04 ชั่วโมง
  • Samsung Galaxy S22+ (45W) ใช้เวลา 1.01 ชั่วโมง
  • Samsung Galaxy S22+ (25W) ใช้เวลา 1.02 ชั่วโมง

 

จากผลการทดสอบข้างต้น จะเห็นว่า การชาร์จ Samsung Galaxy S22+ กับ Galaxy S22 Ultra ด้วยที่ชาร์จขนาด 25W กับ 45W ได้ผลไม่ต่างกันมากนัก และไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อ Adapter ที่มีกำลังไฟมากกว่ามาใช้งาน

 

 

-------------------------------------
ที่มา : gsmarena.com
นำเสนอบทความโดย : techmoblog.com

Update : 24/02/2022

Samsung Galaxy S22 Ultra Samsung Galaxy S22+

Cookie Consent

Our website uses cookies to provide your browsing experience and relavent informations.Before continuing to use our website, you agree & accept of our Cookie Policy & Privacy