หน้าแรก >> ข่าวทั้งหมด >> อ่านบทความ/ข่าว

Nintendo DSi กับภาพ 3 มิติ

Nintendo DSi ทำเก๋ด้วยการออกเกมส์ Rittai Kakushi e Attakoreda ที่ใช้เทคนิคของการจับภาพของกล้องบนตัวเครื่อง ประมวลผลให้เกิดภาพ 3 มิติ และแน่นอน คนเล่นไม่ต้องสวมแว่นตานะครับ สำหรับภาพ 3 มิติดังกล่าว จากวีดีโอ จะเห็นว่า เราเห็นตัวเกมส์เหมือนเป็นบ้านตุ๊กตาเลยนะครับ เทคนิคของภาพ 3 มิติ ทำงานโดยการใช้กล้องจับตำแหน่งดวงตาของเรา เพื่อเปรียบมุมมองที่เรามองจอภาพครับ และประมวลภาพให้เกิดภาพ 3 มิติขึ้นมาได้

Update : 09/04/2010

Home Entertainment camera 3D Nintendo Nintendo DS

Cookie Consent

Our website uses cookies to provide your browsing experience and relavent informations.Before continuing to use our website, you agree & accept of our Cookie Policy & Privacy