หน้าแรก >> ข่าวทั้งหมด >> อ่านบทความ/ข่าว

เลอโนโว ร่วมกับ Google for Education สนับสนุนการศึกษานักเรียนบกพร่องทางการได้ยินด้วย Lenovo Chromebook

เลอโนโว ประเทศไทย ร่วมกับ Google for Education สนับสนุนการเรียนรู้เชิงรุกให้แก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

 

เลอโนโว ประเทศไทย ส่งมอบอุปกรณ์ Lenovo Chromebook จำนวน 60 เครื่องให้กับโรงเรียนเศรษฐเสถียร เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะเชิงรุกของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย – 20 ธันวาคม 2566 -  เลอโนโว ประเทศไทย ร่วมกับ Google for Education มอบ อุปกรณ์อัจฉริยะ Lenovo 500e Chromebooks จำนวน 60 เครื่อง ให้แก่ครูผู้สอนและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นศูนย์จัดการเรียนการสอนและพัฒนาศักยภาพสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงหลักสูตรการเรียนการสอน และการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสริมประสบการณ์การเรียนรู้แบบองค์รวม และเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะของเลอโนโว

 

การใช้งานของ Lenovo 500e Chromebook จะช่วยให้นักเรียนและครูผู้สอนของโรงเรียนเศรษฐเสถียรสามารถก้าวข้ามอุปสรรคพร้อมเปิดประสบการณ์แห่งการเรียนรู้ได้ด้วยฟังก์ชันต่าง ๆ เช่น ฟีเจอร์แคปชัน (Captions) ที่เป็นเครื่องมือสร้างคำบรรยายใต้ภาพอัตโนมัติสำหรับวิดิโอ ที่ยังสามารถเพิ่มไฟล์คำบรรยายเข้าไปได้ในวิดิโอได้เช่นกัน เพื่อให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินสามารถอ่านคำบรรยายได้ระหว่างรับชม

 

คุณ ธเนศ อังคศิริสรรพ, ผู้จัดการทั่วไป ประจำภูมิภาคอินโดจีน, เลอโนโว กล่าวว่า “ที่เลอโนโว เรามีวิสัยทัศน์ในการจัดหาเทคโนโลยีอันชาญฉลาดเพื่อการเรียนรู้ภายในห้องเรียน ที่นอกจากจะช่วยส่งเสริมประสบการณ์การเรียนอันเท่าเทียมแล้ว ยังช่วยขจัดอุปสรรคในการเรียนอีกด้วย เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนสามารถบรรลุศักยภาพของตน เพราะเราเชื่อว่าผู้เรียนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีโดยเฉพาะในด้านการศึกษา และเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการร่วมมือกับ Google for Education ในครั้งนี้จะเป็นต้นแบบของการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม”

 

คุณ อตินุช ฉ.โรจน์ประเสริฐ ผู้จัดการสายผลิตภัณฑ์เพื่อธุรกิจขนาดใหญ่, เลอโนโว ประเทศไทย (ตำแหน่งที่ 3 จากขวา) พร้อมด้วยตัวแทนจากพันธมิตร และคณะครู นักเรียน จากโรงเรียนเศรษฐ-เสถียร ในพระราชูปถัมภ์         

นอกจากการส่งมอบอุปกรณ์อัจฉริยะแล้ว คุณอตินุช ฉ.โรจน์ประเสริฐ, ผู้จัดการสายผลิตภัณฑ์เพื่อธุรกิจขนาดใหญ่, เลอโนโว ประเทศไทย ยังได้ร่วมแบ่งปันวิสัยทัศน์ของเลอโนโว พร้อมกับตัวแทนองค์กรจาก Google for Education, DEPA, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Loxley Orbit ที่ได้เข้าร่วมโครงการการเรียนรู้และพัฒนาเทคโนโลยีเชิงรุก เพื่อส่งเสริมการไม่แบ่งแยกและการขจัดอุปสรรคทางการศึกษาในครั้งนี้

Update : 21/12/2023

Lenovo Lenovo Chromebook

Cookie Consent

Our website uses cookies to provide your browsing experience and relavent informations.Before continuing to use our website, you agree & accept of our Cookie Policy & Privacy