หน้าแรก >> ข่าวทั้งหมด >> อ่านบทความ/ข่าว

งานเข้า iPod Touch ลง iOS 4.3 แล้วเกิดภาพซ้อน!ข่าวที่เกี่ยวข้อง