หน้าแรก >> ข่าวทั้งหมด >> อ่านบทความ/ข่าว

ลูกค้าแจ้ง iPad มีปัญหา Wifi

ipadwifi
ลูกค้านับร้อย แจ้งปัญหาเครื่อง iPad ที่ซื้อไปนั้นปัญหาเรื่องความสามารถรับสัญญาณ โดย iPad ได้รับสัญญาณคลื่น Wifi ที่ระดับต่ำมากในพื้นที่ ที่ iPhone รับสัญญาณได้ปกติ อย่างไรก็ตามทาง Apple ได้รับทราบปัญหาและแจ้งบนเว็บไซต์ของบริษัทว่า “ในบางกรณี iPad ของท่านอาจมีปัญหาในการเชื่อมต่อสัญญาณ Wifi กับ อุปกรณ์ส่งสัญญาณ Wifi (Hot spot)ที่ iPad รู้จักแล้ว” ทาง Apple อธิบายว่าเป็นปัญหาการเชื่อมต่อกับ router บางตัว บางประเภท เช่น dual-band routers อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่ : bbc.co.uk
ข่าวอื่นๆของ iPad

อ่านข่าวทั้งหมดเกี่ยวกับ iPad

Update : 15/04/2010

Apple Wifi iPad