หน้าแรก >> ข่าวทั้งหมด >> อ่านบทความ/ข่าว

เทคนิคการใช้ Smartphone Android อย่างถูกวิธี ตอน อัพเกรดเฟิร์มแวร์

Android Update Firmware

เฟิร์มแวร์ (Firmware) คือระบบปฏิบัติการของมือถือ โดยทางผู้ผลิตจะเก็บข้อมูลการใช้งานจากทั่วโลก และออกเฟิร์มแวร์ใหม่ๆ มาอัพเกรทเพื่อแก้ปัญหาการใช้งานที่เกิดขึ้น โดยที่เมื่ออัพแล้ว ข้อมูลในเครื่องจะยังอยู่ครบไม่หายแน่นอน 100% ซึ่งการอัพเดทแต่ละครั้งก็จะแก้ปัญหาต่างๆ กันไป ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ทางผู้ผลิตเก็บมา ซึ่งจะทำให้การทำงานของเครื่องดีขึ้นอย่างแน่นอน

Update : 26/03/2015

Android Samsung update Galaxy อัพเดท เฟิร์มแวร์ firmware

Cookie Consent

Our website uses cookies to provide your browsing experience and relavent informations.Before continuing to use our website, you agree & accept of our Cookie Policy & Privacy