หน้าแรก >> ข่าวทั้งหมด >> อ่านบทความ/ข่าว

GRAB จับมือ ททท. แชร์ข้อมูล Big Data ยกระดับการท่องเที่ยวท้องถิ่นภายใต้โครงการ "Tourism Smart Data, The Time is Now"

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ บริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จํากัด ประกาศการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและจัดทําระบบจัดเก็บ ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการข้อมูลอัจฉริยะด้านการท่องเที่ยวของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้โครงการ “Tourism Smart Data, The Time is Now” โดยข้อตกลงดังกล่าวถือเป็นการตอบรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ในการนําเทคโนโลยีและข้อมูลของทั้งภาครัฐและเอกชนมาใช้ประโยชน์เพื่อขับเคลื่อนประเทศ พร้อมสร้างนวัตกรรมที่จะเข้ามาเสริมศักยภาพด้านการเดินทางและท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่น รวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน

    SPONSORED

ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จะร่วมกับ ททท. เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวท้องถิ่น โดยแกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จะแลกเปลี่ยนข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ที่ไม่เปิดเผยตัวตนจากการให้บริการบนแอพพลิเคชั่น ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงลึกที่แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรม และไลฟ์สไตล์ของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ สถานที่ยอดนิยม ระยะเวลาในการพํานักในประเทศไทย รวมถึง ทิศทางการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ ททท. นำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการคิดแคมเปญ และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

นายยุทธศักดิ์ กล่าวในตอนท้ายว่า ความร่วมมือของ ททท. กับ แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) ถือเป็นการวางแผน พัฒนาและนําข้อมูลที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในทุกมิติ ทั้งผ่านการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลอัจฉริยะด้านการท่องเที่ยว การสร้างนวัตกรรมด้านการเดินทาง และการจัดแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่นทั่วไทย ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวและรายได้ลงสู่ระดับท้องถิ่น ถือเป็นการนํานวัตกรรมมาช่วยยกระดับประเทศไทยอย่างยั่งยืน และเอื้อประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย และการพัฒนาประเทศในระยะยาว

 

---------------------------------------
เรียบเรียงโดย
: techmoblog.com

Update : 26/02/2019

ข่าวอัพเดทล่าสุด