หน้าแรก >> ข่าวทั้งหมด >> อ่านบทความ/ข่าว

Facebook ขึ้นปก TIME

time_facebook
Time Magezine ฉบับวันที่ 31 พ.ค. ที่นะถึงนี้ จะเป็นการขึ้นหน้าปกของ Facebook เว็บไซต์ Social Network ที่ดังที่สุดในโลก โดยจะมุ่งประเด็นไปที่ด้านที่น่ากลัวของ Facebook ในเรื่องสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน
หน้าปกของ Time ฉบับนี้เป็นวิธีการแต่งภาพแบบ mosaic ที่ประกอบด้วยรูปหน้าผู้ใช้งานของ Facebook จำนวน 1,295 รูปมาประกอบเป็นโลโก้ Facebook โดยขึ้นอักษรข้อความว่า
“Facebook …and how it’s redefining privacy. With nearly 500 million users, Facebook is connecting us in new (and scary) ways.”
ส่วนบทความที่ขยายความเรื่องของสิทธิความเป็นส่วนตัวที่กำลังเป็นปัญหาของ Facebook นั้นรับผิดชอบเขียนโดย Dan Fletcher ดูจากหน้าปกแล้ว เล่มนี้น่าอ่านไม่น้อยเลยครับ..
รายละเอียดเพิ่มเติม :mashable.com

Update : 21/05/2010

Cool Gadgets facebook