หน้าแรก >> ข่าวทั้งหมด >> อ่านบทความ/ข่าว

กรมการขนส่งทางบก ประกาศลดภาษีประจำปี รถยนต์ไฟฟ้า ลง 80% นาน 1 ปี เฉพาะรถ EV ที่จดทะเบียนระหว่าง 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 68

ล่าสุด กรมการขนส่งทางบก ประกาศ ลดภาษีรถประจำปีรถยนต์ไฟฟ้าลง 80% เป็นเวลา 1 ปี เฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าที่จดทะเบียนระหว่าง 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2568 เพื่อลดค่าใช้จ่ายของประชาชน และสนับสนุนให้หันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าให้มากขึ้น

 

โดย นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศ และตามนโยบายของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้มีการสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น เพื่อส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และปริมาณ PM 2.5 ในอากาศ

ทั้งนี้ ขั้นตอนหลังจาก ครม.ได้เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาแล้ว กรมจะดำเนินการประสานข้อมูลชี้แจงต่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในการตรวจพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกา และนำร่างขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

 

 

-------------------------------------
ที่มา : prachachat
นำเสนอบทความโดย : techmoblog.com

Update : 27/07/2022

EV รถยนต์ไฟฟ้า

Cookie Consent

Our website uses cookies to provide your browsing experience and relavent informations.Before continuing to use our website, you agree & accept of our Cookie Policy & Privacy