หน้าแรก >> ข่าวทั้งหมด >> อ่านบทความ/ข่าว

เชียงใหม่เตรียมจัดงาน Chaingmai Web3 City and Metaverse เปิดสปอตไลต์ส่องหา UNICORN

Credit : อุทยานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : STeP

โครงการ Chiangmai Crypto City (CCC) ได้ร่วมมือกับเมือง Smart City ที่สำคัญของประเทศไทย ประกอบไปด้วย เชียงใหม่ ระยอง และขอนแก่น เป็นเจ้าภาพสำหรับการจัดงาน "Chiangmai Web3 City and Metaverse เปิดสปอตไลต์ส่องหา UNICORN" เพื่อร่วมกันนำเทคโนโลยี Web3.0 และ Blockchain มาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาเมือง โดยมีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2565 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

สำหรับงาน Chiangmai Web3 City and Metaverse มีผู้เข้าร่วมจากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐฯ, นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม, หน่วยบริหาร และจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.), หน่วยงานเอกชน รวมถึงนักลงทุนในแวดวงทั้งใน และต่างประเทศ โดยภายในงานจะมีกิจกรรมดังนี้

 

  1. กิจกรรมเสวนา ที่เกี่ยวข้องกับการนำเอาเทคโนโลยี Web3.0 มาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาเมือง ไม่ว่าจะเป็น Web3 Digital Platform กับการพัฒนาเมืองผสานกับการมีส่วนร่วมของภาพประชาชน (DAOs), การประยุกต์ใช้ Metaverse & Wallet กับภาคธุรกิจ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี web3.0 กับภาพสิ่งแวดล้อม (Low Carbon City)

  2. การจัดแสดงบูธนิทรรศการ จากหน่วยงานรัฐฯ องค์กรธุรกิจด้านเทคโนโลยีชั้นนำ, ธุรกิจ Start-up และเมืองอัจฉริยะ (Smart City) กว่า 35 องค์กร เพื่อแสดงให้เห็นถึงการนำ Web3.0 และ Blockchain มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเมือง

  3. Project Pitching (การนำเสนอแผนธุรกิจ) จาก Start-up 12 ธุรกิจ ที่ได้รับการคัดเลือกตามเกณฑ์ของ Chiangmai Crypto City โดย Start-up ที่เข้าร่วมมาพร้อมกับแนวคิดการสร้างธุรกิจรูปแบบใหม่ ที่ช่วยตอบโจทย์กับผู้บริโภคยุคปัจจุบัน รวมถึงส่งผลต่อการพัฒนาเมือง และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยภายในงานดังกล่าวจะมีนักลงทุน หรือ Venture Capital Fund (VC) จากทั้งในไทย และต่างประเทศ เข้าร่วมงานครั้งนี้ด้วย

 

นอกเหนือจากกิจกรรมด้านต้นแล้ว ยังมีแขกรับเชิญพิเศษจากธุรกิจ Start-up ที่ประสบความเร็จ มาเข้าร่วมพูคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ไม่ว่าจะเป็น คุณจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา (ผู้ก่อตั้งและ CEO Bitkub) คุณคมสันต์ ลี (ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจ Flash Express) และคุณวิชัย ทองแตง นักปั้น Start-up ไทยที่มีชื่อเสียง

 

-------------------------------------
ที่มา : ข่าวประชาสัมพันธ์
นำเสนอบทความโดย : techmoblog.com

Update : 23/06/2022

Cookie Consent

Our website uses cookies to provide your browsing experience and relavent informations.Before continuing to use our website, you agree & accept of our Cookie Policy & Privacy