หน้าแรก >> ข่าวทั้งหมด >> อ่านบทความ/ข่าว

ASUS เดินหน้าสู่ความยั่งยืน ตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 30% ภายในปี 2025

ASUS มุ่งดูแลสิ่งแวดล้อม ผลักดันระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน พร้อมตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 30% ภายในปี 2025

 

หนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดสำหรับบริษัทเทคโนโลยีหนีไม่พ้นการตื่นตัวเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นด้านการกำจัดขยะผลิตภัณฑ์ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต ไปจนถึงการสิ้นสุดวงจรใช้งาน เป็นที่ประมาณการว่ามีขยะอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละปีกว่า 50 ล้านตัน ซึ่งชิ้นส่วนหลายชิ้นไม่สามารถย่อยสลายตามธรรมชาติได้ ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นนี้มาจากการเติบโตของโลกดิจิตอลที่ทำให้เกิดการใช้งานผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ในจำนวนมากขึ้น โดยข้อมูลจาก UN’s Global E-Waste Monitor 2020 พบว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์หลายล้านตันที่เกิดขึ้น มีขยะเพียงร้อยละ 20 เท่านั้นที่ถูกรวมรวม เพื่อส่งต่อไปรีไซเคิลอย่างเหมาะสม

 

  

 

ผลักดันระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

ด้วยเหตุนี้เองเอซุสจึงได้ให้ความสำคัญกับเรื่องระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อช่วยลดจำนวนขยะที่ไม่จำเป็น นับรวมถึงการปล่อยมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการสร้างโมเดลธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเลือกวัสดุ Eco-friendly, การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีน้ำหนักเบาและมีอายุการใช้งานที่ยาวขึ้น รวมถึงการรีไซเคิลและการนำกลับมาใช้ซ้ำ การให้บริการในรูปแบบการเช่าซื้อผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

 

นับตั้งแต่ปี 2019 เป็นต้นมา เอซุสได้ทำการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ไปแล้วกว่า 40,000 ตัน พร้อมตั้งเป้ารีไซเคิลผลิตภัณฑ์เอซุสทั่วโลกให้ได้อย่างน้อย 20% รวมถึงเพิ่มการใช้ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้ 100% ภายในปี 2025

 

 

เอซุสยังได้พัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สามารถนำกลับไปใช้ซ้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที่ยึดตัวโน้ตบุ๊กในกล่องบรรจุภัณฑ์สามารถนำมาประกอบเป็นขาตั้งสำหรับวางตัวเครื่อง เพื่อยกตัวโน้ตบุ๊กให้ใช้งานได้สะดวกขึ้นตามหลัก Ergonomics วัสดุในกล่องบรรจุภัณฑ์นั้นยังผลิตมาจากเยื่อกระดาษรีไซเคิล ช่วยลดการใช้พลาสติกอีกด้วย

 

เอซุสกับความมุ่งมั่นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

โน้ตบุ๊กธุรกิจรุ่นยอดนิยมอย่าง ExpertBook B9 ยังผ่านมาตรฐาน ISO 14067 ซึ่งเป็นมาตรฐานการวัดปริมาณก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ เอซุสไม่เพียงแต่จะมุ่งมั่นในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบต่อสังคมเท่านั้น เอซุสยังเดินหน้าทำงานเพื่อลดผลกระทบ และลดการปล่อยมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างโลกที่ดียิ่งขึ้น โดยการตั้งเป้าหมายตาม SBT เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อมุ่งสู่การลดโลกร้อนได้อย่างเป็นรูปธรรมตาม 3 กลยุทธ์ ได้แก่ การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน, การใช้พลังงานหมุนเวียน และการลงทุนด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเป็นองค์กรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net-Zero)

 

ทั้งนี้เอซุสได้ประสบความสำเร็จในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ 24% ในปี 2022 พร้อมเพิ่มเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 30% ภายในปี 2025 เอซุสมุ่งมั่นเดินหน้าสู่ความท้าทายในการส่งเสริมความยั่งยืน ด้วยความรับผิดชอบขององค์กรที่เดินหน้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ครอบคลุมมากที่สุดเพื่อแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก และเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืนที่แท้จริง

 

ติดตามข้อมูลของ ASUS เกี่ยวกับความมุ่งมั่นสู่ความยั่งยืนได้ที่ https://www.asus.com/th/content/sustainability-environment-laptop/

ข้อมูลข่าวสารและผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม https://www.facebook.com/ASUSTHAILAND

ASUS ExpertBook B9 (B9400) : https://www.asus.com/th/laptops/for-work/expertbook/expertbook-b9-b9400-12th-gen-intel/

ASUS Online Store: https://www.asus.com/th/store/ 

ASUS Official Store บน Shopee: https://bit.ly/2UEpBCb

ASUS Official Store บน Lazada: https://bit.ly/2UBBmcJ

 

Update : 07/12/2023

Asus

Cookie Consent

Our website uses cookies to provide your browsing experience and relavent informations.Before continuing to use our website, you agree & accept of our Cookie Policy & Privacy