หน้าแรก >> ข่าวทั้งหมด >> อ่านบทความ/ข่าว

Apple ประกาศ คืนเงินส่วนต่างให้ 100 เหรียญ สำหรับผู้ที่ซื้อ iPad รุ่นแรก