หน้าแรก >> ข่าวทั้งหมด >> อ่านบทความ/ข่าว

กอ.รส. ออกคำสั่งฉบับที่ 8/2557 ขอความร่วมมือจากสื่อสังคมออนไลน์ ห้ามเผยแพร่ข้อความปลุกระดม

[21-พฤษภาคม-2557] หลังจากที่ทาง กองทัพบก ได้ประกาศใช้กฏอัยการศึก ให้มีผลตั้งแต่เวลา 3.00 น. ของวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา ล่าสุด เมื่อเวลาประมาณ 19.05 น วานนี้ กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย หรือ กอ.รส. ออกคำสั่งฉบับที่ 8/2557 เรื่อง ขอความร่วมมือจากสื่อสังคมออนไลน์ มีใจความดังนี้ครับ

เพื่อให้การเผยแพร่ข่าวสารไปสู่ประชาชนเป็นไปด้วยความถูกต้อง ปราศจากการบิดเบือน อันจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และสถานการณ์ความขัดแย้งขยายตัว จนส่งผลกระทบต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยของเจ้าหน้าที่ ในการนำความสงบสุขกลับคืนสู่สังคมโดยเร็ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พุทธศักราช 2457 จึงขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสื่อสังคมออนไลน์ ระงับการให้บริการในการส่งข้อความเชิงปลุกระดม ยั่วยุ สร้างความรุนแรง ความไม่น่าเชื่อถือ และไม่เคารพกฎหมาย ตลอดจนการต่อต้านการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย

    SPONSORED

ทั้งนี้ หากยังคงมีการดำเนินการอยู่ กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยจะระงับการให้บริการโดยทันที รวมทั้งเรียกตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

 

 

---------------------------------------
รายละเอียดเพิ่มเติม : springnewstv.tv

Update : 27/03/2015

กอ.รส. กฏอัยการศึก

ข่าวอัพเดทล่าสุด