หน้าแรก >> ข่าวทั้งหมด >> อ่านบทความ/ข่าว

แพทย์วินิจฉัยโรค ผ่าน iPhone?

ด้วยเหตุผลที่ว่า เทคโนโลยีทางการแพทย์ของแต่ละประเทศ อาจไปได้ช้ากว่าเทคโนโลยีที่ก้าวไปไกลของการติดต่อสื่อสารที่เกิดขึ้น ในหลายๆประเทศ มีแพทย์เฉพาะทางไม่เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคร้ายแรงที่ต้องการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญที่มักจะกระจุกตัวอยู่ในประเทศที่มีความเจริญ นักวิจัยแห่งเบริคเลย์ จึงประดิษฐ์ CellScope ขึ้นมาเพื่อลดช่องว่างดังกล่าว โดย CellScope เป็น กล้องจุลทัศน์ ที่ดัดแปลงมาประกอบเข้ากับกล้องของโทรศัพท์มือถือ เพื่อช่วยในการถ่ายรูปชิ้นเนื้อ ส่งไปให้กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในที่ที่ห่างไกลออกไป

Update : 12/03/2010

Mobile Phone iPhone App