หน้าแรก >> ข่าวทั้งหมด >> อ่านบทความ/ข่าว

แบน Facebook!!!!

บริษัทในอเมริกามากกว่าครึ่ง ไม่อนุญาตให้พนักงานเข้าเว็บไซต์ Social Network เช่น Facebook ในเวลางาน จากการสำรวจ 1,400 บริษัท พบว่า 54% ของบริษัทระบุพฤติกรรมการใช้ Social Network เป็นการกระทำต้องห้าม  และ 19% อนุญาตให้ใช้ Social Network สำหรับเรื่องธุรกิจเท่านั้น เดฟ วิลเมอร์ ผู้บริหาระดับสูงของ บริษัทโรเบิร์ต ฮาล์ฟ เทคโนโลยี กล่าวว่า การใช้ Social Network อาจเบี่ยงเบน ทำลายสมาธิของพนักงาน ดังนั้นการห้ามดังกล่าวจึงเป็นอะไรที่สมเหตุสมผล แต่ในขณะเดียวกัน Social Network ก็เป็นเครื่องมือที่ดีในการทำธุรกิจเช่นกัน

Update : 10/03/2010

Social Network facebook